Sertifisert norsk økoturisme bedrift

Vi er stolte av å oppnå økoturisme-sertifiseringen for vår bedrift. Ved Parken Gård Husky er vi veldig opptatt av naturen og bærekraft, noe som er veldig viktig for oss å kommunisere med gjestene våre, både i det virkelige liv og på nettsiden. Vi ønsker derfor å presentere vår økoturisme-policy, Husky med utgangspunkt i de 7 grunnleggende prinsipper for Norsk Økoturisme.

En økoturismebedrift

  • er natur- og kulturbasert og har økoturisme som grunnfilosofi for hele sin virksomhet.

Parken Gård Husky har vært en opplevelsesbedrift siden 1998, og vi ønsker å formidle og dele vår lidenskap for hundekjøring til våre gjester. Hundekjøring er en naturbasert naturlig aktivitet og vi er stolte ambassadører for vår historie som hundekjørere og brukere av naturen rundt oss. Vi er levende opptatt av å formidle nordnorsk kultur og naturbruk. 

  • bidrar aktivt til natur- og kulturvern, har god kjennskap til egen miljøpåvirkning og utøver alltid en føre-var-holdning. 

Parken Gård Husky bestreber seg på å lage minst mulig avtrykk i naturen, og vi tar hensyn til dyreliv og andre brukere av naturen rundt oss. Vi har god kjennskap til områdene vi ferdes i og vet hvilke hensyn som må ivaretas. Vi forholder oss til friluftsloven og naturmangfoldloven og de regler som er gjeldene i våre områder.

  • etterstreber en mest mulig bærekraftig drift, som balanserer økologiske, kulturelle, sosiale og økonomiske hensyn.

Parken Gård Husky bestreber å drive bærekraftig i alle ledd. Det gjelder transport, gruppe størrelse og innkjøp, avfallshåndtering og energibruk. Vi formidler bærekraftig hundekjøring som aktivitet i våres vakre nærområder. Vi handler i hovedsak på nærbutikken og serverer lokal mat som er hjemmelaget og kortreist.

  • bidrar positivt i lokalsamfunnet, benytter lokal arbeidskraft, lokale tjenester og råvarer, jobber for økt samarbeid og utviser et generelt samfunnsansvar.

Parken Gård Husky er knyttet til en levende gård i en liten bygd som ligger i naturskjønt arktisk området. Vi er stolte hundekjørere som elsker livet med hundene enten det er på løp eller med gjester på tur. Vi samarbeider med lokale bedrifter, og er med på å holde bygda levende med engasjement i bygdelaget og andre lag og foreninger. Vi er levende opptatt av å formidle nordnorsk kultur med landbruk og naturbruk i fokus.

  • bidrar til å ta vare på verneverdige bygg og har stedstilpasning, lokal byggeskikk og særpreg som et generelt mål i valg av materialer og løsninger.

Parken Gård Husky er knyttet til Parken Gård som er en melkegård, og vi er tredje generasjon gårdbrukere. Vi er nå i prosess å innrede en del av den eldste fjøsen som ikke lenger er i bruk til dyr. Her ønsker vi å kunne ta imot gjester, holde foredrag med lett servering. Her er det og et handikap toalett. Dette vil ivareta bygningen på gården, og vi bestreber å følge lokal byggeskikk.

  • stiller spesielt høye krav til vertskap og guider. Formidling og læring er en sentral del av produktet.

Vi tar alltid varmt imot de gjestene vi skal ha med på tur, og gir nødvendig veiledning og opplæring slik at opplevelsen blir best mulig Vi ønsker at våre gjester skal oppleve både læring og mestring når de besøker oss, og de er med i hele prosessen før vi skal ut på tur. Dette opplever vi gir en bedre opplevelse for gjesten, for våres ønske er at de skal føle seg sett og ivaretatt og at vår entusiasme skal smitte. For hundekjøring er en lidenskap og livsstil, og den identiteten vi er så stolte av ønsker vi å formidle.

  • tilbyr minneverdige opplevelser og skaper møteplasser som gir medarbeidere og gjester innsikt i lokalkultur, -samfunn og miljø. 

Parken Gård Husky er en liten familiebedrift som har hundekjøring som livstil og lidenskap. Vi har drevet aktivt med dette i over 30 år og opplever det som et privilegium å kunne dele med gjester fra hele verden. Vi gir våre gjester minneverdige minner når de er sammen med oss og opplever genuine naturopplevelser med mennesker og hunder med storslått natur som ramme rundt opplevelsen. Vi bor i en liten bygd, og er stolte ambassadører for våre områder som vi kjenner meget godt. Vi deler av våre liv, og gir gjestene autentiske møter med hunder og natur. 

NB